So sánh sản phẩm

Liên hệBÁCH HÓA GIÁ TỐT + VẬT TƯ ĐÔNG Y

Hotline: 0989.137.563 - 0989.878.783
Facebook : Kansai JSC
Email: kansaijsc@gmail.com
--------------------------------------------------------

                   
Kinh doanh
KD1: Ms. Hương
0989.137.563
KD1: Ms. Hương
KD2. Ms. Hằng
0984.836.363
KD2: Ms. Huyền
KD3. Ms: Hương
0985.936363
KD3: Ms. Mai Hương
KD - TBYT. Mr. Hào
0984.000.773
KD4.
kansaijsc@gmail.com